tag2 opacitet.png

MOTIV-huset™

Praktisk vækstmodel til små og
mellemstore virksomheder

MOTIV-huset udskiller sig ved at minimere den
strategiske analyse og fokusere på praktiske metoder der virker i en travl hverdag. Mindre snak - flere løsninger.

  • Skab struktur og sammenhæng.

  • Minimér frustrationer og få folk med.

  • Flyt virksomheden på ½ dag /md.

Med de 12+
redskaber, kan I drifte og udvikle vækstpotentialet.

Få systematisk struktur til sund vækst gennem de fire primære områder Marked, Operativ Model, Team og IT, med praktiske og operationelle metoder - Ét skridt ad gangen.

Modeller - Træning.png
Model - lokaliservaekst.png
Modeller - Fokus.png
Modeller - Onboarding.png
Modeller - Modulisering.png
Modeller - IT.png

VISION

KOMPETENCER

Modeller - DNA.png
Modeller - Analytisk.png

Søger I selv at implementere
MOTIV-huset™ ?

Søger I ekstern hjælp til
MOTIV-huset™ ?

Vi hjælper til enhver tid med at besvare de spørgsmål som I måtte ligge inde med.
Telefon +45 53800300 | kontakt@motivhuset.dk

 
5184157.jpg

Bliv certificeret i
MOTIV-huset

Opnå de rette forudsætninger og indsigter i brugen af de 12+ modeller

VISION

-

Vision

Strategimål

Resultatmål

TEAM

-

Onboarding

Succesdeling

Meet & Align

MARKED

-

Segmentering

Fokus

Lokalisering af vækst

OPERATIV MODEL

-

Dashboard

Modulisering

Træning vs. Dokumentation

IT

-

IT-strategi

Transformation &

Procesoptimering

FUNDAMENT

-

Operationelle og 

Analytiske kompetencer 

Virksomhedens DNA

certifikat_001.jpg

Står du overfor at implementere vækstredskaber i din virksomhed eller er du virksomhedskonsulent - så er en certificering noget for dig. 

 
tag2 opacitet.png

Læs mere om MOTIV-huset
Et simpelt system som danner rammen om praktiske redskaber.

Søger I selv at implementere
MOTIV-huset™

eller

Taget: VISION


I toppen af MOTIV-huset findes Vision for strategien. Den symboliserer virksomhedens retning de kommende 1-3 år. Den er forhøjet så alle kan se den og den skal være ensartet og gøre huset vandtæt. Jo mere en virksomhed vækster, jo vigtigere er det at få Visionen på plads: Altså retningen på hvor båden sejler hen. Ikke for ejerens skyld, men for alle omkring. Den enkle Vision består af en erklæring og understøttes af håndgribelige Resultat-mål. Mange prioriteringer er lettere at beslutte, når dette er skrevet ned og kommunikeret.

Essens: At synliggøre hvad ejeren egentlig vil og hvad retning virksomheden bevæger sig i. Så alle kan følge med.
Væg 1: MARKED


Vil du have flere at de "rigtige kunder"? Dette område guider virksomheden til at forstå de forskellige typer af kunder og i sidste ende vise hvordan man differentierer de løsninger der tilbydes. Målet er at vide hvem de ideelle kunder er og hvad der gør dem forskellige. På den måde rammer man kunderne endnu bedre og endnu lettere. Dette er gode og simpele værktøjer der er lette at forstå på en visuel måde. Både salgsteamet og produktionen vil få gavn af dette.

Essens: At forberede et bedre salg og fokuseret markedsføring.
Væg 2: OPERATIV MODEL


Denne sektion hanæder om at tænke skalérbarhed ind i de interne processer. I skal minimere misforståesler (og derved spildtid og frustrationer) i en virksomhed i udvikling. Ved at kende til nogle enkelte metoder, kan ejeren og ledelsen lettere uddelegere opgaver med ro i maven. Det giver alle mulighed for at tage sig af de vigtigste elementer uden at bruge mange timer på at få overblikket. Det er vigtigt at finde den rette balance.

Essens: At etablere gode processer, fx til uddelegering af ansvar.
Væg 3: TEAM


Gå i gang med denne sektion når I ønsker fokus på det interne samarbejde. Hvordan får man en ny medarbejder introduceret bedst og hurtigst muligt? Der er meget forskning der peger på vigtigheden af dette, og hvordan små virksomheder ofte overser de fordele det medfører at have en god plan. Dertil er der nogle elementer som succes-fejring og medarbejder-opfølgning som også kan hjælpe dit team til at gøre det endnu bedre, og endnu mere sjovt.
Essens: At skabe engagerede medarbejdere som hjælper virksomheden videre.
Væg 4: IT


Er I ved at miste overblikket men vil gerne udvikle jeres IT systemer? For at skabe sammenhæng i virksomheden, vil IT strategien være afgørende for korrekt implementering af nye systemer. Der vil være muligheder for synergier på tværs af software. Der skabes et overblik som man kan prioritere ud fra og dernæst undersøge og beslutte hvad der er aktuelt. Alle IT-systemer evalueres i forhold til en samlet IT-strategi. Passer de ind i virksomhedens skalerbarhedsplaner? Essens: At kickstarte en digitalisering via et godt overblik.
Fundament: BYGGEKLODSER


Det handler om hvordan man får et system som MOTIV-huset til at fungere i praksis. Hvad sker der når dagene går, og husker vi at følge op? Det kræver at man husker alle 3 byggeklodser. Jo mere virksomheden vækster, jo mere overblik kræver det at holde snuden i sporet. Men det må ikke dræne bundlinjen. I samarbejde med en effektiv eksekvering, skal analytiske kompetencer sørge for at man følger op og justerer til. Det skal være jordnært og holdes praktisk. Formår man det, så vil det ses posisitvt på både top- og bundlinje. MOTIV-huset bygger på en model, hvor det ikke nødvendigvis er ejeren som skal følge op. Men blot holde overblikket og stadig være primær beslutningstager. Essens: At sikre strategien bliver fulgt op, også i en travl hverdag.

ønsker I hjælp til at
komme godt fra start?

Vi hjælper til enhver tid med at besvare de spørgsmål som I måtte ligge inde med

+45 53800300
kontakt@motivhuset.dk

 

Danske SMV´ere er fundamentet i dansk økonomi. Det er min erfaring at helt almindelige sunde danske virksomheder blot mangler lidt praktiske værktøjer til at fremme værksten. Det er hvad MOTIV-huset har som primær funktion.

Peter Gloggengiehser Knudsen - ophavsmand til MOTIV-huset

heforum.dk-2021.07.25-17_41_09.png

Skab jeres egen Vækststrategi

Brug vores bog som
opslagsværk eller selvstudie

Erick_T.jpeg

"Jeg har læst bogen med stor entusiasme. Bogen er nok mere vigtig 
end nogensinde [...]"

Erick Thürmer

Adm. direktør Thürmer Tools & Twentyseven

Arbejdstagere med navneskilte

Områder hvor MOTIV-huset
er indført i praksis. 

BESTYRELSEN

-

Strategisk redskab for sund udvikling

LEDELSEN

-

Kommunikativt og strategisk redskab

SELVSTÆNDIGE 

-

Ramme til struktur, fokus og mindre spildtid

MH logo hvid.png

MEDARBEJDERNE

-

Styrings- og procesredskab som hjælper til en gladere hverdag

AKADEMIKERE

-

Træning af akademikere til

SMV-segmentet

I fællesskab med Akademikernes Fagforbund her vi udviklet Graduate-forløbet.

Dimittenderne undervises i MOTIV-huset™, der giver forståelse for, hvordan en mindre eller mellemstor virksomhed udvikler sit vækstpotentiale.

Akademikerne_logo2019.png

Forbereder og styrker akademikere i at skabe værdi i SMV-segmentet