top of page

Når strategi laves til opgaver

Udnyt din virksomheds potentiale med MOTIV-huset

Effekten ved en strategi opnås først når konkrete opgaver og aktiviteter bliver udført. Derfor fokuserer MOTIV-huset altid på at skabe et overblik, for dernæst at løse opgaverne - helt konkret og ét skridt af gangen. 

Værktøjskassen består af​​

 • En struktur til overblik

 • Værktøj til opgaveløsning

MH82_edited.png

De 3 hurtige i
MOTIV-huset

01

Etablering af retning og helt konkrete mål

02

Kategorisering af kunder og prioritering af indsatser

03

Identificering af projekter, som skal sikre succes

I lærer at udvikle og køre en effektiv og målrettet plan til at nå forretningsmål og ikke mindst et tydeligt fokus på at få initiativer implementeret.

 

Når virksomheden har opnået struktur på strategien, kan I selv frit køre processen videre med adgang til +14 værktøjer. De vil guide hele virksomheden gennem en række øvelser og diskussioner for at udnytte styrker, muligheder og potentialet for udvikling.

Arbejdstagere med navneskilte

Med de +14 redskaber, kan I drifte og udvikle potentialet.

Få systematisk struktur til udvikling gennem de fire primære områder Marked, Operative processer, Team og IT, med praktiske og operationelle metoder - Ét skridt ad gangen.

Model - lokaliservaekst.png
Modeller - Fokus.png
Modeller - vision-maal.png
Model - dashboard.png
Modeller - Succesfejring.png
Modeller - Segmentering.png
Modeller - Optimering.png
Modeller - Onboarding.png
Modeller - Meet Align.png
Modeller - Modulisering.png
Modeller - IT.png
modelramme gul flow.png
MOTIVhuset grey.png

VISION

KOMPETENCER

Modeller - DNA.png
Modeller - Analytisk.png
Modeller - Træning.png

Eksempel på værktøj - Vision intro

Ét af de 14 værktøjer vi arbejder med er Vision.

 

Sæt effektivt kursen for hvor virksomheden bevæger sig hen. Det er utrolig vigtigt for at motivere medarbejdere og prioritere opgaver. 

5184157_edited.jpg

Vision er bare flotte ord til væggen.

Right??

Jo, men nej. Det er ofte det der sker. I små som store virksomheder. 

Vores pointe er at lave det så simpelt at det rent faktisk bruges i hverdagen. Hverken mere eller mindre. 

Kør selv strategi-processen

1:1

Forløb i grupper eller enkeltvis

 • Vi hjælper Jer fra start, med målet om at I selv kører strategi-processen. 
 • Med fuld support gennem hele perioden og fokus på eksekvering.​​

 • Adgang til den digitale værktøjskasse.
 • Adgang til lukket sparringsgruppe.

   

Find en MOTIV

Partner

Dækker hele landet

 • Vores konsulent fører jer trygt gennem strategi-processen. 

 • Fokus på jeres præcise udfordringer.

 • Adgang til den digitale værktøjskasse.

 • Adgang til lukket sparringsgruppe. 

Nickigreen.png

Nicki Green  |  Relationschef

+45 60 72 10 62  |  nicki@motivhuset.dk

Mit navn er Nicki, og jeg hjælper dig med at navigere i mulighederne.
Send mig en besked, så vender jeg tilbage til dig snarest.

Tak for det indsendte!

En valideret vækstmodel

Over 800 deltagere er via konference med Erhvervshusene blevet undervist i MOTIV-huset.
Det er små og mellemstorvirksomheder der udvikler potentialet.

Erhvervshusene
Erhvervshusene.PNG
tag2 opacitet.png

Læs mere om MOTIV-huset
Et simpelt koncept som danner rammen om praktiske redskaber.

mh model.png
MH fundament.png

Vi hjælper til enhver tid med at besvare de spørgsmål som I måtte ligge inde med

+45 60 72 10 62
kontakt@motivhuset.dk

 • Taget: VISION
  I toppen af MOTIV-huset findes Vision for strategien. Den symboliserer virksomhedens retning de kommende 1-3 år. Den er forhøjet så alle kan se den og den skal være ensartet og gøre huset vandtæt. Jo mere en virksomhed vækster, jo vigtigere er det at få Visionen på plads: Altså retningen på hvor båden sejler hen. Ikke for ejerens skyld, men for alle omkring. Den enkle Vision består af en erklæring og understøttes af håndgribelige Resultat-mål. Mange prioriteringer er lettere at beslutte, når dette er skrevet ned og kommunikeret. Essens: At synliggøre hvad ejeren egentlig vil og hvad retning virksomheden bevæger sig i. Så alle kan følge med.
 • Væg 1: MARKED
  Vil du have flere at de "rigtige kunder"? Dette område guider virksomheden til at forstå de forskellige typer af kunder og i sidste ende vise hvordan man differentierer de løsninger der tilbydes. Målet er at vide hvem de ideelle kunder er og hvad der gør dem forskellige. På den måde rammer man kunderne endnu bedre og endnu lettere. Dette er gode og simple værktøjer der er lette at forstå på en visuel måde. Både salgsteamet og produktionen vil få gavn af dette. Essens: At forberede et bedre salg og fokuseret markedsføring.
 • Væg 2: OPERATIVE PROCESSER
  Denne sektion handler om at tænke skalérbarhed ind i de interne processer. I skal minimere misforståelser (og derved spildtid og frustrationer) i en virksomhed i udvikling. Ved at kende til nogle enkelte metoder, kan ejeren og ledelsen lettere uddelegere opgaver med ro i maven. Det giver alle mulighed for at tage sig af de vigtigste elementer uden at bruge mange timer på at få overblikket. Det er vigtigt at finde den rette balance. Essens: At etablere gode processer, fx til uddelegering af ansvar.
 • Væg 3: TEAM
  Gå i gang med denne sektion når I ønsker fokus på det interne samarbejde. Hvordan får man en ny medarbejder introduceret bedst og hurtigst muligt? Der er meget forskning der peger på vigtigheden af dette, og hvordan små virksomheder ofte overser de fordele det medfører at have en god plan. Dertil er der nogle elementer som succes-fejring og medarbejder-opfølgning som også kan hjælpe dit team til at gøre det endnu bedre, og endnu mere sjovt. Essens: At skabe engagerede medarbejdere som hjælper virksomheden videre.
 • Væg 4: IT
  Er I ved at miste overblikket men vil gerne udvikle jeres IT systemer? For at skabe sammenhæng i virksomheden, vil IT strategien være afgørende for korrekt implementering af nye systemer. Der vil være muligheder for synergier på tværs af software. Der skabes et overblik som man kan prioritere ud fra og dernæst undersøge og beslutte hvad der er aktuelt. Alle IT-systemer evalueres i forhold til en samlet IT-strategi. Passer de ind i virksomhedens skalerbarhedsplaner? Essens: At kickstarte en digitalisering via et godt overblik.
 • Fundament: BYGGEKLODSER
  Det handler om hvordan man får et system som MOTIV-huset til at fungere i praksis. Hvad sker der når dagene går, og husker vi at følge op? Det kræver at man husker alle 3 byggeklodser. Jo mere virksomheden vækster, jo mere overblik kræver det at holde snuden i sporet. Men det må ikke dræne bundlinjen. I samarbejde med en effektiv eksekvering, skal analytiske kompetencer sørge for at man følger op og justerer til. Det skal være jordnært og holdes praktisk. Formår man det, så vil det ses positivt på både top- og bundlinje. MOTIV-huset bygger på en model, hvor det ikke nødvendigvis er ejeren som skal følge op. Men blot holde overblikket og stadig være primær beslutningstager. Essens: At sikre strategien bliver fulgt op, også i en travl hverdag.

HØR MERE OM MULIGHEDERNE

De fem primære områder Vision, Marked, Operative Processer, Team og IT er alle udviklet til at fungere i en travl hverdag.

Søger I selv at implementere
MOTIV-huset™ ?

Søger I ekstern hjælp til
MOTIV-huset™ ?

Vi hjælper til enhver tid med at besvare de spørgsmål som I måtte ligge inde med.
Telefon +45 60 72 10 62 | kontakt@motivhuset.dk

bottom of page