top of page
5184157_edited.jpg

Østers for begyndere

Akademikerne_logo_rød_300ppi.png

En guide til det gode match mellem virksomheder og jobmagere

En bog af

Louise Bruun Rosenbaum

Kristina Falkvist

Peter Gloggengiehser Knudsen

Få et smugkig allerede nu!

I bogen kan både virksomheder og højtuddannede blive skarpere på, hvordan de skaber værdi for hinanden. 

Du kan læse et uddrag af bogen her. Helt gratis.

Første gang er altid svær. Det gælder både, når man skal lære at cykle, når man skal arbejde sammen med nye faggrupper – og når man skal åbne en østers.


Det, der ofte får knækket koden til, at det nye bliver tilgængeligt, er forståelse for opgaven, gode konkrete værktøjer – og dernæst en masse øvelse. Præmien for at gå til det nye med mod og nysgerrighed er naturligvis en ny måde at arbejde sammen på og en ny måde at se muligheder for den gode vækst.

INDHOLD.PNG
Cover_edited.jpg
5184157.jpg

Mød forfatterne

Iværksætter og erhvervsmand med fødderne godt plantet i de danske virksomheder. Som grundlægger af MOTIV-huset er han også foredragsholder og underviser. Peter har fokus på at kombinere uddannelse med en praktisk tilgang. Det er bevist ved at have arbejdshandskerne på i flere startsups, samt en flot track record i SMV-segmentet.

Peter Gloggengiehser

MOTIV-huset

SMV-specialist og har 21 års erfaring med match mellem akademikere og virksomheder. Hun underviser, holder oplæg og rådgiver omkring strategisk rekruttering, faglig substitution og genplacering. Hun er også én af hovedkræfterne bag den na- tionale indsats Akademikerkam- pagnen og står bag flere værker, som sætter spot på matchet mellem højtuddannet arbejds- kraft og private virksomheder.

Kristina Falkvist

Akademikerne

Cand.polit. med speciale i ar- bejdsmarkedsteori og beskæf- tigelse. Udvikler strategier, der mindsker ubalancer på arbejds- markedet - bl.a. ved at ska- be det gode match mellem SMV ’er og højtuddannede via substitution. Hendes arbejde har dannet skole for beskæf- tigelsesindsatsen overfor højt- uddannede på flere niveauer. Herunder udvikling af rekrutte- ringsservicen Cand.Match, Aka- demikerkampagnen og Faglig Substitution.

Louise Bruun Rosenbaum

Akademikerne

I fællesskab kan vi gøre endnu større forskel

For samarbejdspartnere, uddannelsesinstitutioner, brancheorganisationer, akasser, jobcentre, erhvervscentre m.fl.

Der er et stort potentiale for at hjælpe med at skabe endnu mere værdi mellem virksomheder og højtuddannede.

Vi giver mulig for jeres eget forord, logo i bogen, medlemsrabatter, foredrag m.m.

Kontakt os på bog@motivhuset.dk for muligheder

Akademikerne_logo_rød_300ppi.png
Logo - Motivhuset.png
5184157_edited.jpg
5184157_edited_edited.jpg

Skal vi samarbejde?

Mulighed til partnere for

  • Eget forord

  • Logo i bogen

  • Medlemsrabat

  • Foredrag m.m.

 

Cover_full.PNG
Gruppe.png
bottom of page